DR.WOLZ DARMFLORA PLUS SELECT cps 2x2

Zoom
 

Една капсула содржи 8 пробиотски култури Lactobacillus acidophilus,Lactobacillus caсеи, Lactobacillus plantarum ,Lactobacillus rhamnosus,Bifidobacterium bifidum,Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, на млечно киселински бактерии во концентрација од 48 милијарди во една капсула.

Characteristics:

Пробиотските култури промовираат поволна интестинална средина бидејќи се дел од природниот одбрамбен систем против болести и инфекции.