DR.WOLZ CHOLESTERIN REDUCTION 472gr.

Zoom
 

За намалување на хиперхолестеринемија и редуцирање на ризик од коронарни заболувања.

Effects of the product:

Комбинација од бета глукан со пребиотски ефект за намалување на холестеролот во крв.

Characteristics:

Природниот стерол го инхибира превземањето на ендогениот холестерол како и тој примен со храната, во интестинумот и на тој начин го редуцира формирањето на холестерол во црниот дроб.