SANITETSKA вата

Ватата е наменета за медицински потреби.