Експандиран ЈАЧМЕН засладен со фруктоза 140 gr (VITA)