SEPTONA MIKROBIOLO[KA /150гр памук кеса

Плосната впивачка памучна вата направена од 100% природни избелени памучни влакна.