CAREFREE ALOE влажни марамици /20

Влажни интимни марамици

Ефектот на производот:

Марамици за чистење и негување на најнежните ин тимни делови.

Состојки:

Во себе содржи алое ,РН се неутрални, без алкохол и се употребуваат по потреба.