FRESH&FRESH [UMSKO OVO[JE /15 влажни марамчиња

Марамчињата обезбедуваат темелна хигиена со мирис на шумско овошје