NISKA чешел за вошки

Метален чешел кој служи за отстранување на вошки и гниди.