ACIDOSALUS вагиналети.

Zoom
 

За превенција и помош при лечење на вагинални инфекции предизвикани од бактерии, вируси, габи како што се Escherichia coli, Proteus, HPV virus, Candida albicans.

Посебни карактеристики:

Содржи Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus, пропилис, масло од лук, бета глукан кои ја воспоставуаав природната рН вредност на вигината.