Confort respiratoire

Image Confort respiratoire

 

ЗА РЕСПИРАТОРЕН КОМФОР

 

Quatour

Еукалиптус, Рузмарин,

Мајчина душичка и Слез

Еукалиптус
придонесува за респираторен комфор

Рузмарин 
придонесува за нормална функција на одбранбениот систем

Мајчина душичка
придонесува за респираторен комфор

Слез 
придонесува за комфор на респираторните патишта