Humana Ditrevit Forte

Image Humana Ditrevit Forte

Ditrevit Forte

За нормален раст и развој
од првиот ден од животот
 
- Позитивно влијание на физичкиот развој (моторните функции) и когнитивниот развој кај децата и доенчињата
- Придонесува за нормален раст и развој на коските и забите
- Придонесува за нормален развој на мозокот, клеточните мембрани, на видот (ретината) и говорот
- Ги зголемува одбранбените способности на организмот при инфекции и алергии
- Gluten Free