Shpedicioni Zegin

 Shoqata për transport dhe shpedicion, Shpedicioni Zegin është themeluar në vitin 1999, me qëllim të lehtësimit të transportit dhe shpedicionit, operacione të kryera nga ana e ZEGIN.

Firma kryen përgatitjen, kompletimin dhe prodhimin e gjithë dokumentacionit doganor për import-eksport, lajmërohet te të gjitha ministritë dhe njësitë e tyre për përfundimin e dokumentacionit doganor, deponimin e barërave dhe mallrave të tjera në depon e saj private doganore, si dhe logjistikë dhe organizim i transportit të mallrave.

Kompania disponon me parkun e saj të automjeteve me 18 automjete udhëtarësh, 23 kamionë dhe ndihmë të shpejtë.

Kompania disponon me sipërfaqe të depos prej 2404m ².