Historia

SHPK Zegin është kompania e parë private e regjistruar për shitjen dhe prodhimin e barërave në Republikën e Maqedonisë 

 
 
ImageMe iniciativë të z. Bllagoj Mehanxhiski, kompania është themeluar në vitin1989. Kompania ishte në pronësi prej 100% të themeluesit deri në vitin 2006, kur në kompani hyri kapitali i huaj me 50% të rekapitalizimit. Partneri i huaj është Milstone nga Irlanda. Milestone e themelon kompaninë e re me emrin Pharma Investment në Kroaci.
 
 

 

Kompanitë që vijojnë e plotësojnë aktivitetin themelor të SHPK Zegin:
• Zegin Farm– kompani për shitje me pakicë të barërave
• Zegin Medika – poliklinikë për shëndet publik
• Zegin shpedicioni – transport

 
 
Zoom

ZEGIN filloi vetëm me një të punësuar. Sot, numri i të punësuarve është 450, prej të cilëve 200 kanë diplomë universitare. 100 prej tyre kanë diplomë nga farmakologjia dhe 10 janë doktor të mjekësisë. Të tjerët kanë diplomë nga shkencat ekonomike, drejtësisë, teknologjisë, veterinës dhe inxhinierisë.

Gjatë punës së saj 19 vjeçare, SHPK ZEGIN vazhdimisht e arrin kulmin e rezultateve dhe ka zhvillim të vazhdueshëm. Sot, ajo është një nga kompanitë më të suksesshme në Republikën e Maqedonisë dhe mbulon 60% të tregut farmaceutik. Si rezultat i punës së saj të suksesshme, në vitin 2004 SHPK ZEGIN filloi ta zbatojë standardin 9001:2000.

Suksesi i kompanisë ka të bëjë me udhëheqjen e mirë, strategjinë për zhvillim në bazë të arritjeve më moderne botërore në këtë fushë, si dhe shfrytëzimi i sistemit më modern kompjuterik dhe programeve adekuate kompjuterike, të cilat i mbulojnë të gjitha pikat punuese.

СЛОГАНИ НА ЗЕГИН

 Слоганите на Зегин имаат долга традиција и преставуваат знак на препозанавање и меѓусебна доверба меѓу компанијата и коминтентите. 

Слоганите напрв поглед и наједноставно даваат реална претстава на широчината на компанијата и хуманоста на дејноста на ЗЕГИН -ВАШАТА СЕМЕЈНА АПТЕКА.

ЗЕГИН-АПТЕКАРСКИ БИСЕР НА МАКЕДОНИЈА

 

ЕДНАШ СО ЗЕГИНОВ ЛЕК -ПРИЈАТЕЛИ ЗА НА ВЕК

 

ЗЕГИН -ХРАМ НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

 

ЗЕГИН-ПОВЕЌЕ ЗДРАВЈЕ-ПОВЕЌЕ ЗАДОВОЛСТВО

 

ЗЕГИН-25 ГОДИНИ СО ВАС И ЗА ВАС

 

ЗЕГИН-ЕВРОБАЛКАНСКИ ЛИДЕР ВО ПРОМОЦИЈА НА НОВИ МОЛЕКУЛИ

 

ЗЕГИН е дел од Вашето семејство кога е најпотребно - за здравје!

 

ЗЕГИН - ВАША СЕМЕЈНА АПТЕКА

СЕРТИФИКАТИ И ПРИЗНАНИЈА

 БР. 1 ПО КВАЛИТЕТ

Зегин освои најмногу гласови од учесниците од првото истражување на QUDAL-QUality meDAL во Македонија за 2014/2015 год. 

Истражувањето на QUADAL-QUality meDAL за Македонија се изврши во Март 2014 год, преку интернет прашалник, од страна на Швајцарската организација ICERTIAS -Мегународно здружение за сертификација (ICERTIAS-International Certification Association GmbH - www.icertias.com) со користење на примерок составен од 1200 испитаници.

 

Признание за најпознат бренд на Југоисточна Европа

 

Супер бренд во Македонија 2009 год

 

Најменаџер на Југоисточна и Средна Европа

 

Регионален бизнис партнер 2009 год

 

Месец на трговија 20058 год

 

ЗЕГИН КАКО ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНА КОМПАНИЈА

 Уште од своите почетоци ЗЕГИН стана препознатлив по своите хуманитарни акции при големи природни катастрофи во земјата и во странство, како и по хумани гестови кон поединци на кои им е потребна финансиска помош за операции и скапи увозни лекови.

За 25 ГОДИНИ колку што постои Зегин има донирано во 

  • Верски објекти
  • Верски училишта
  • Спортисти и спортски настани 
  • Здраствени установи
  • Училишта
  • За домовите со деца без родители

 

Најголема доницаија на Зегин во сите 25 години од неговото постоење се пониските цени се пониските цени од конкурентите до 60%

Тоа е најголемата гордост на ЗЕГИН и вработените.