Poliklinika Zegin

Organizata shëndetësore, poliklinika Zegin Medika, filloi me punë në vitin 1998. Në dobi të sigurimit të pacientëve me barëra, qëllimi ynë është t’u mundësohet ndihmë profesionale për problemet e tyre shëndetësore, si dhe në kuadër të poliklinikës punojnë 4 stacione të emergjencës, të cilat sipas parimit të mjekut personal, u shërbejnë 5000 pacientëve.

Zegin Medika i ofron shërbimet që vijojnë: kontrolle të përgjithshme me laborator bio-kimik, i dedikuar për analizë të përgjithshme bio-kimike, analizë komplete të gjakut, EKG, ultrazë abdominal dhe terapi osteoporoze.

Gjithashtu Zegin Medika ofron specialistë për shërbime konsultuese, që siguron konsultime me specialistë nga fusha të ndryshme në Qendrën e klinikës në Shkup.

Dr. Verica Mehanxhiska, specialiste e mjekësisë së punës, është drejtoreshë dhe mjek personal i Zegin Medika.