Misioni

MISIONI

Misioni ynë është të ofrojë spektër të gjerë të mjekësisë, përmes prodhimeve sportele, shtojcave në ushqim, prodhime për foshnja me çmime më të arsyeshme, të kapshme dhe më të ulëta. Qëllimi ynë është t’u ofrohet ndihmë profesionale dhe të vihet në shërbim të shëndetit të klientëve tanë. Ne dëshirojmë të jemi miqtë e tyre.

Zoom
Qëllimet
  •  Kualitet i lartë i shërbimeve për pacientët tanë dhe partnerët afaristë;
  •  Rrjet i barnatoreve në gjithë Maqedoninë për qasje më të lehtë për pacientët deri te ilaçet;
  •  Zhvillim i vazhdueshëm profesional i të punësuarve tanë;
  •  Zbatimi i arritjeve më të mira botërore nga fusha e mjekësisë dhe farmacisë;
  •  Lider në biznesin farmaceutik në Republikën e Maqedonisë dhe në rajon.