Zegin Farm

Zoom

 Me qëllim që ilaçet, nga asortimenti i plotë i ZEGIN zinxhir të barnatoreve, të jetë lehtë i kapshëm për pacientët, u themelua organizatë e veçantë shëndetësore për këtë qëllim.

Zegin Farm filloi me punë në vitin 1993, veprimtaria e saj themelore përbëhet nga shitja e barërave me pakicë, para-barërave dhe mjeteve ndihmëse mjekësore, prodhimeve ushqimore, shtojcave në ushqim, prodhimeve makrobiotike dhe kozmetikës.