COMFORT AID-2 кутија за таблети

Zoom
 

Кутија за таблети за една недела со 7 монтажни прегради со етикети за сите денови во неделата.