AFFINETONE 24Ч- ТЕЧНА ПУДРА 30

Течна пудра

Effects of the product:

Течна пудра за прекривање на неправилностите на лицето

Ingredients:

Се употребува после кремата за нега, по потреба.