Aplikacioni për punësim

Kompani jonë ofron mundësi të shkëlqyeshme. Bëhuni pjesë e ekipit tonë.

за која позиција аплицирате
Ваша слика
Дали имате возачка дозвола
пример: Англиски јазик
пример: Француски јазик
пример: Италијански јазик

Arsimi i mesëm

пример: општа гимназија, техничко, математичка гимназија, и т.н.
пример: УСО Кочо Рацин

Arsimi sipëror

Përvojë pune

ex. january 2013
ex. december 2013

Letër motivimi, rekomandim