Komente

I mirëpresim të gjitha kritikat Tuaja, pozitive apo negative, të cilat kanë rëndësi për ne që t’i përmirësojmë shërbimet tona dhe ta mbajmë vendin e parë kur bëhet fjalë për shërbimet farmaceutike.

* задолжително

Вашите коментари