МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна на територијата на целата држава и истата е бесплатна со нарачка над 1.500 денари.

Имате можност за избор на термин за достава.

 
Берово

Адреса: ул. Цветан Димов бр. 2б, Берово
Телефон: 033/ 280 383

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 1

Адреса: ул. Борис Кидрич бб, Битола
Телефон: 047/ 202 601

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 17:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 10

Адреса: ул. Солунска бр. 89, Битола
Телефон: 047/ 202 069

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 2 Камен мост

Адреса: ул. Партизанска бр. 110, Битола
Телефон: 047/ 253 300

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 3

Адреса: ул. Генерал Васко Карангелески бр. 41/кат 1 лок. 30, 31 и 33, Битола
Телефон: 047/ 222 234

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 4 Широк Сокак

Адреса: ул. 27 Март бр. 10, Битола
Телефон: 047/ 233 683

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 22:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 5 Пелагонка

Адреса: ул. Прилепска бр. 33 лок 1/4, Битола
Телефон: 047/ 222 588

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 6

Адреса: ул. Партизанска бр. 14, Битола
Телефон: 047/ 222 140

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 7

Адреса: ул. 4 ти Ноември бр. 49 А, Битола
Телефон: 047/ 238 470

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 8

Адреса: ул. Филип Втори Македонски, бр. 1/1, Битола
Телефон: 047/ 222 768

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Битола 9

Адреса: ул. Довлеџик бр. 1/Б1-1, Битола
Телефон: 047/ 203 346

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Валандово

Адреса: ул. Првомајска 14 бр. 1/6, Валандово
Телефон: 034/ 336 868

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Велес 1

Адреса: ул. 8 Септември бр. 7, Велес
Телефон: 043/ 221 899

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 22:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Велес 2

Адреса: ул. Благој Ѓорев бр.105, Велес
Телефон: 043/ 212 840

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 22:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Велес 3

Адреса: ул. Благој Ѓорев бр. 193, Велес
Телефон: 043/ 210 290

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Велес 4

Адреса: ул. Благој Ѓорев бр. 85/3, Велес
Телефон: 043/ 222 702

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 20:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Виница 1

Адреса: ул. Браќа Миладинови бр. 33, Виница
Телефон: 033/ 353 353

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Виница 2

Адреса: ул. Илинденска бр. 74, Виница
Телефон: 033/ 445 580

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Гевгелија 1

Адреса: ул. Слободан Митров-Данко бр. 63, Гевгелија
Телефон: 034/ 211 850

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Гевгелија 2

Адреса: ул. Гоце Делчев бр. 10 Б, Гевгелија
Телефон: 034/ 229 996

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 20:00
Недела: /

Празници: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Гостивар 1

Адреса: ул. Мајор Чеде Филиповски бр. 240, Гостивар
Телефон: 042/ 221 386

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 10:00 - 19:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Гостивар 2

Адреса: ул. Беличица бр. 109, Гостивар
Телефон: 042/ 217 032

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Гостивар 3

Адреса: ул. Никола Парапунов бр. 1, Гостивар
Телефон: 042/ 211 020

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Дебар

Адреса: ул. Братство и единство бр. 82, Дебар
Телефон: 046/ 831 920

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 09:00 - 18:00 

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Делчево 1

Адреса: ул. 4-ти Јули бб, Делчево
Телефон: 033/ 411 140

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Делчево 2

Адреса: ул. Маршал Тито бр. 77, Делчево
Телефон: 033/ 355 251 

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Здуње

Адреса: с. Здуње бр. 241а, Гостивар
Телефон: 042/ 222 208

Работно време: 08:00 - 14:00
Сабота: /
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 1

Адреса: Плоштад Маршал Тито број 15, Кавадарци 
Телефон: 043/ 371 011

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 2

Адреса: ул. Пано Мударов број 2, Кавадарци
Телефон: 043/ 416 712

Работно време: 07:00 - 22:00 
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 3

Адреса: ул. 7ми Септември бр. 83 Б, Кавадарци
Телефон: 043/ 410 959

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 4

Адреса: ул. Страшо Пинџур бр. 71-1 Ваташа, Кавадарци
Телефон: 043/ 414 299

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 16:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 5

Адреса: ул. Страшо Пинџур бр. 41, Кавадарци
Телефон: 043/ 400 456

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кавадарци 6

Адреса: ул. Моша Пијаде бр. 19, Кавадарци
Телефон: 043/ 366 011

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Карбинци

Адреса: ул. Населено место без уличен систем-КП 3167, с. Карбинци
Телефон: 032/ 307 075

Работно време: 09:00 - 16:00
Сабота: /
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кичево 1

Адреса: Маршал Тито бр.1 згр. 1, Кичево
Телефон: 045/ 220 553

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Не
location_on Прикажи на мапа
Кичево 2

Адреса: ул. 11 Септември бр. 106, Кичево
Телефон: 045/ 221 050

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Конопница

Адреса: ул. Грамаѓе бб  с. Конопница, Крива Паланка
Телефон: 031/ 377 705

Работно време: 08:00 - 14:00
Сабота:/ 
Недела:/

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Конче

Адреса: с. Конче, Радовиш
Телефон: 034/ 377 228

Работно време: 08:00 - 15:00
Сабота: /
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кочани 1

Адреса: ул. Кеј на револуцијата бр. 45, Кочани
Телефон: 033/ 278 194

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кочани 2 Магнофарм

Адреса: ул. Маршал Тито бр. 45, Кочани
Телефон: 033/ 278 088
Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 22:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Кочани 3

Адреса: ул. Теодосја Паунов бр. 27/1-3, Кочани
Телефон: 033/ 444 093

Работно време: 07:00-21:00
Сабота: 08:00-21:00
Недела: /

Празници: 08:00-16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Крива Паланка 1

Адреса: ул. Маршал Тито бр. 172, Крива Паланка
Телефон: 031/ 371 000

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Крива Паланка 2

Адреса: Св. Јоаким Осоговски број 204, Крива Паланка
Телефон: 031/ 374 009

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Крушево

Адреса: Илинденска бр. 23, Крушево
Телефон: 048/ 477 029

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 15:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 1

Адреса: ул. Гоце Делчев, бр. 1, Куманово
Телефон: 031/ 380 060

Работно време: 07:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: 08:00 - 21:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 2

Адреса: ул. Иво Лола Рибар бр. 116, Куманово
Телефон: 031/ 429 900

Работно време: 07:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 3

Адреса: ул. Тоде Мендол бр. 26, Куманово
Телефон: 031/ 446 300

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 4

Aдреса: ул. 11-ти Ноември бр. 52, Куманово
Телефон: 031/ 385 226

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 5

Адреса: ул. 11 Октомври бр. 39-3/3, Куманово
Телефон: 031/ 445 123

Работно време: 08:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 6

Адреса: ул. Доне Божинов бр. 1/1, Куманово
Телефон: 031/ 488 613

Работно време: 08:00-21:00
Сабота: 08:00 - 21:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Куманово 7

Адреса: ул. Ј.Н.А бр.бб, деловен простор 11 - Трговски центар Ла Плаза Малл, Куманово
Телефон: 031/ 488 803

Работно време: 08:00 - 22:00
Сабота: 09:00 - 22:00
Недела: 10:00 - 20:00

Договор со ФЗОРСМ
Не
location_on Прикажи на мапа
Лопате

Адреса: с. Лопате, Куманово
Телефон: 031/ 445 662

Работно време: 08:00 - 14:00
Сабота: /
Недела:/

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа
Македонска Каменица

Адреса: ул. 14 ЈУНИ бр.2 Б, Македонска Каменица

Телефон: 033/ 410 408

Работно време: 08:00 - 21:00
Сабота: 08:00 - 17:00
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Не
location_on Прикажи на мапа
Мислешево

Адреса: с. Мислешево, Струга
Телефон: 046/ 785 534

Работно време: 08:00 - 16:00
Сабота: /
Недела: /

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа