МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар 

Каталог со производи за лојалната картичка која се користи во аптеките на Зегин

Почитувани, собраните поени од 2021 година можете да ги искористите до 01.02.2022 .

lojalna karticka ZEGIN 1  lojalna karticka ZEGIN 2  lojalna karticka ZEGIN 3  lojalna karticka ZEGIN 4  lojalna karticka ZEGIN 5  lojalna karticka ZEGIN 6  lojalna karticka ZEGIN 7  lojalna karticka ZEGIN 8  lojalna karticka ZEGIN 9  lojalna karticka ZEGIN 10  lojalna karticka ZEGIN 11  lojalna karticka ZEGIN 12  lojalna karticka ZEGIN 13  lojalna karticka ZEGIN 14  lojalna karticka ZEGIN 15  lojalna karticka ZEGIN 16  lojalna karticka ZEGIN 17