Креирање нова сметка

Кориснички податоци
Адреса за достава
Вашата e-mail адреса ќе остане приватна и нема да биде прикажана на веб страната. Оваа e-mail адреса ќе ја користите за најава на нашиот e-shop и на неа ќе добивате известувања поврзани со вашите активности на страната
Тука треба да го напишете бројот на Вашата лојална картичка за да Ви се пресметуваат бисери (се пишуваат само бројките без заградите). Подетално за лојалната картичка може да прочитате на следниот линк.