Штип 4

Штип 4

Адреса: ул. Генерал Михајло Апостолски бр. 26, Штип
Телефон: 032/ 445 904

Работно време: 08:00 - 22:00
Сабота: 08:00 - 16:00
Недела: /

Празници: 08:00 - 16:00

Договор со ФЗОРСМ
Да
location_on Прикажи на мапа