МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна на територијата на целата држава и истата е бесплатна со нарачка над 1.000 денари

Зегин како општествена одговорна компанија

Уште од своите почетоци ЗЕГИН стана препознатлив по своите хуманитарни акции при големи природни катастрофи во земјата и во странство, како и по хумани гестови кон поединци на кои им е потребна финансиска помош за операции, скапи увозни лекови, како и неопходни производи за секојдневна грижа.

За 32 години колку што постои Зегин има донирано во :

  • Верски објекти
  • Верски училишта
  • Спортисти, спортски клубови, здруженија и спортски настани 
  • Културно-забавни настани
  • Здраствени установи
  • Училишта
  • За домовите со деца без родители, деца со посебни потреби
  • Семејства на кои им е потребна помош

Најголема донација на Зегин во сите 32 години од неговото постоење се пониските цени од конкурентите.

Тоа е најголемата гордост на ЗЕГИН и вработените.